CBD a nemoci

PŘEHLED ÚČINKŮ CBD NA LIDSKÉ ZDRAVÍ

Kanabidiol (CBD)

CBD je druhý nejhojněji zastoupený fytokanabinoid, jehož modulační efekt na endokanabinoidní systém člověka má velmi zajímavý potenciál v podpoře zdraví.

Kanabinoidy jsou látky, které se přirozeně vyskytují v rostlině konopí. Dosud jich bylo popsáno přes 120, vzájemně se odlišujících molekulární strukturou. Právě ta struktura je důvodem jejich schopnosti interagovat s endokanabinoidním systémem savců.  

 

 

Endokanabinoidní systém (ES) je zřejmě jedním z nejstarších a nejdůležitějších receptorových soustav v našem těle. Podle  vědeckých poznatků ovlivňuje celou řadu fyziologických pochodů – funkce centrální nervové soustavy (paměť, nálada, motorické funkce), imunitní systém, rozmnožování, růst kostí, vnímání bolesti, spánek, funkce trávicí soustavy. Hlavním úkolem ES je udržování homeostázy v organismu a udržovat rovnováhu a koordinaci ostatních systémů dohromady.

 

CBD je druhý nejhojněji zastoupený kanabinoid vyskytující se rostlině konopí (myšleno v přirozeně se vyskytující rostlině, existuje množství odrůd vyšlechtěných pro zvýšený obsah CBD). Oproti svému více známému sourozenci THC nemá CBD psychotropní účinky. Svou schopností modulovat receptory endokanabinoidního systému však má schopnost ovlivnit celou řadu fyziologických pochodů v lidském těle.

 

MECHANISMUS ÚČINKŮ CBD

CBD vykazuje nízkou afinitu (schopnost navázat se) ke kanabinoidním receptorům, jeho hlavní efekt ale spočívá v podpoře a modulaci efektu v těle přirozeně se vyskytujících endokanabinoidů. Nepřímo účinkuje na receptor CB2 a ovlivňuje činnost velkého množství dalších cílů včetně iontových kanálů, receptorů a enzymů. 

 

 

Kromě modulačního efektu na CB2 receptor, má CBD afinitu k dalším receptorům vyskytujících se v lidském těle. Tyto receptory mají svoji unikátní strukturu stejně jako látky schopné tyto receptory ovlivňovat – jako zámek a klíč. Poslední výzkumy potvrdily, že se CBD se váže k těmto receptorům: 5-HT1A – vyskytuje se v centrálním nervové systému (CNS),  GPR55 – vyskytuje se především v CNS, ale i tenkém střevě a kostech a v neposlední řadě k μ- a δ-opioidní receptory – vyskytují se v CNS.

 

PŘEHLED ÚČINKŮ CBD NA LIDSKÉ ZDRAVÍ

Léčebný, nebo minimálně léčebně podpůrný potenciál CBD je velmi široký. Ucelený přehled i s referencemi shrnujeme u jednotlivých onemocnění, které jsme se pokusili shrnout co nejpřehledněji. Novinky z výzkumu a klinických studií budou dále publikovány v blogových příspěvcích. Vše níže zmíněné vychází z klinických studií, ale k pochopení všech vlastností a zdravotních dopadů je třeba dalšího výzkum.

DÁVKOVÁNÍ CBD KAPEK

Dávkování CBD záleží na požadovaném účelu, a ovlivňuje jej celá řada faktorů: tělesná váha, příjem potravy, rychlost metabolismu, etc. Obecnou zásadou je začít s menší dávkou a postupně ji navyšovat, dokud nepocítíte požadované účinky. Najít svou ideální dávku s požadovaným efektem tedy může chvíli trvat a vyžaduje trpělivost a sledování odezvy těla na CBD.

 

1 kapka 5% oleje obsahuje: cca. 2mg CBD

 

1 kapka 10% oleje obsahuje: cca. 4mg CBD

 

1 kapka 20% oleje obsahuje: cca. 8mg CBD

 

1 kapka 40% oleje obsahuje: cca. 16mg CBD

Užití produktů s obsahem CBD má charakter podpůrného doplňku a jako takové nesplňují kritéria léčivého přípravku podle medicíny založené na důkazech (EBM). Jakékoli využití CBD pro zdravotní účely konzultujte se svým ošetřujícím lékařem, včetně diskutování možných lékových interakcí s chronickou medikací a nastavení dávky. Prezentovaná dávka CBD je pouze orientační, protože každý organismus je na kanabinoidy různě citlivý a účinná dávka se může lišit případ od případu.

 

Pozn.: Veškeré informace uvedené v tomto článku, stejně jako na našich webových stránkách, slouží pouze a jen ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde publikovaných nemá povahu lékařské diagnózy, lékařského doporučení nebo doporučení léčebného postupu. Tato webová stránka je čistě informativní a jako taková nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek či páchání jiné činnosti odporující platným zákonům ČR.