CBD pro domácí mazlíčky? Ale jistě!

Endokanabinoidní systém (ES) není výsadou jen lidí. Tento systém se vyvinul asi před 600 miliony let u bezobratlých živočichů.

Podle dosavadních vědeckých poznatků jím disponují nejen všichni savci, ale v určité míře jsou endokanabinoidní receptory přítomny v těle jak obratlovců tak bezobratlých.

Pouze u hmyzu nebyl ES dosud popsán.

Nejvíce byl ES prozkoumán v tělech savců, kde je jeho hlavní úlohou udržování homeostázy, tj. rovnováhy mezi jednotlivými systémy organismu.

CBD u zvířat – dosavadní výzkum

Podle dosavadních studií plní ES u zvířat stejnou roli, jako u člověka – řízení vnitřního prostředí a koordinaci všech orgánových systémů. Studií na zdravotní dopady kanabinoidů na zvířata, je mnohem méně, nicméně jejich výpovědní hodnota je o to vyšší, že jejich výsledky nejsou zatížené neobjektivitou testovaných subjektů. 

Z dostupných výsledků a pozorování můžeme stanovit řadu výhod, které přináší podání přípravků s CBD u pro domácí mazlíčky.

1) úleva od chronické bolesti při kloubních potíží

CBD interaguje s vaniloidním receptorem v mozku, který se účastní přenosu informace o bolesti. Modulace tohoto receptoru může vést k snížení intenzity bolestí.

2) zlepšení chůze u psů trpících dysplazií kyčelního kloubu

Praktický dopad snížení vnímání bolesti u dysplazie kyčelního kloubu je zlepšení chůze.

3) snížení počtů a intenzity epileptických záchvatů 

Epilepsie u psů je velmi vážným onemocněním, limitujícím jak samotného mazlíčka, tak radost a soužití s ním. Vědecké studie prokázaly, že použití CBD může významně snížit počet a intenzitu epileptických záchvatů, bez nutnosti navyšování klasické farmakoterapie.

4) urychlení hojení poranění 

CBD moduluje imunitní odpověď na infekce a přispívá k rychlejšímu hojení ran.

5) zlepšení projevů autoimunitních zánětů a ekzémů

Stejně jako velmi dobře moduluje odpověď na infekční agens, studie potvrdily snížení projevů autoimunitních zánětů v případě použití CBD.

6) zlepšení projevů alergie

CBD prokázalo v sérii případů snížení projevů alergií, které se projevovaly ekzémem, či otokem.

DÁVKOVÁNÍ CBD U ZVÍŘAT

CBD se nejčastěji užívá ve formě olejů, v nichž se rozpouští na CBD bohatý konopný extrakt. Nejdříve vyzkoušejte nižší než doporučené dávkování a pečlivě sledujte reakci vašeho mazlíčka. Pokud bude již tato dávka mít kýžený efekt, nezvyšujte ji. 

U domácích mazlíčků je dobré rozlišit, jestli se jedná o preventivní léčbu, nebo aktivní léčbu akutních problémů. 

V případě preventivní dlouhodobé léčby je dávka počítá podle jednoduché formule – 2mg CBD (1 kapka 5% CBD oleje) na 4kg hmotnosti zvířete. 

Pokud CBD používáte na léčbu akutních potíží – 5mg CBD ( 3 kapky 5% CBD oleje) na 4kg hmotnosti zvířete. 

Olej se aplikuje optimálně přímo do tlamy, nebo je možné ho nakapat na granule při krmení. 

Po vstřebání CBD do krevního řečiště, roznese krev kanabinoid po celém těle. V orgánech se poté váže CBD na cílové receptory a tím spouští informační kaskádu, která dává buňkám informaci, co mají dělat a jak správně pracovat.

Olej se aplikuje optimálně přímo do tlamy, nebo je možné ho nakapat na granule při krmení.

Náš olej pro domácí mazlíčky

Canalogy 5% CBD OIl for Pets

Nosičem kanabinoidového extraktu je čistý lososový olej nejvyšší kvality, neobsahuje žádná barviva ani příchutě.

Pozn.: Veškeré informace uvedené v tomto článku, stejně jako na našich webových stránkách, slouží pouze a jen ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde publikovaných nemá povahu lékařské diagnózy, lékařského doporučení nebo doporučení léčebného postupu. Tato webová stránka je čistě informativní a jako taková nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek či páchání jiné činnosti odporující platným zákonům ČR. 

Related Posts

Leave a Reply